Saira's Boutique

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng bạn đến Saira cửa hàng nơi mà khách hàng sẽ yêu cầu bạn mứt cho phù hợp với một chiếc váy và sau đó complementes với giày phù hợp. Bạn sẽ phải đáp ứng tất cả chúng và không để cho nó có được thiếu kiên nhẫn. Như vậy, thanh toán sẽ hạnh phúc cho những người tìm kiếm mua sắm và kinh doanh sẽ phát triển mạnh.