Sailor Pop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy ngâm mình và cống hiến hết mình cho việc thả cá hoặc phục hồi kho báu cướp biển. Mà bạn chỉ phải đánh dấu những nhóm cá có cùng màu. Bạn càng quản lý để nhóm, thành công càng lớn.