Ruya

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ruya giao tiếp với con nhờ vào sức mạnh tinh thần và sự hợp tác của bạn. Nó sẽ chỉ cho bạn cách tiến hành với tất cả các biểu tượng màu khác nhau mà bạn sẽ đặt theo ý của bạn trên bảng. Theo cặp, theo nhóm ba, v.v. Làm điều đó một cách chính xác và xem con cháu của bạn bay lên và gặp cô ấy đầy hạnh phúc.