Running Round

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một khối lập phương nhỏ màu đỏ trượt xuống một bề mặt cong mà không bao giờ ngừng di chuyển và thay đổi. Trong quá trình bạn phải nhảy để tránh rơi qua các lỗ hoặc nhấn gò sẽ phát triển mà không nghỉ ngơi, mỗi lớn hơn.