Runic Blocks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khi các phần khác nhau xuất hiện, bạn sẽ phải đặt chúng trong bảng điều khiển trung tâm, điều chỉnh chúng thành những tảng đá bạn sẽ tìm thấy ở đó để bạn có thể hoàn thành cả hai đường dọc và ngang. Bằng cách đó, chúng sẽ biến mất bằng cách tự động đánh dấu điểm đánh dấu của bạn.