Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Rubi muốn trở về hành tinh của mình, vì vậy bạn phải tìm ra cổng thông tin để vượt qua. Vấn đề là trước đây, sẽ đi đầy đủ các bẫy, nguy hiểm và vài sinh vật thân thiện cảnh quan thù địch.