Rubi The Wayward Mira

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rubi muốn trở về hành tinh của mình, vì vậy bạn phải tìm ra cổng thông tin để vượt qua. Vấn đề là trước đây, sẽ đi đầy đủ các bẫy, nguy hiểm và vài sinh vật thân thiện cảnh quan thù địch.