Rotate

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để tồn tại quá cảnh của những căn phòng đầy gai và góc chết người, bạn sẽ phải quay chúng và để cho lực hấp dẫn làm phần còn lại. Bây giờ, lượt phải là những người đúng và thực hiện đúng hướng, hoặc bạn sẽ rơi vào gai và ... kinh doanh xấu.