Rope Ninja

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một ninja định làm giàu cho bản thân bằng cách tích lũy một số tiền vàng tốt. Nhưng có được chúng sẽ không dễ dàng, bởi vì tất cả chúng đều nằm trên những vách đá hẹp mà bạn chỉ có thể với tới bằng cách tự đẩy mình. Ném dây của bạn, bắt một con chim và sử dụng nó như một hỗ trợ để nhảy và tiến vào một cảnh khó khăn như vậy.