Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Dậu chiến binh phải chứng minh với các vị thần là người có thể tự lo cho bản thân mình, chiến đấu kẻ thù của mình, chinh phục và tích lũy các yếu tố cần thiết để xây dựng một ngôi làng hoàn tất.