Roof Shootout

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một cuộc chiến đã được tuyên bố và chiến trường là sân thượng của các tòa nhà, nơi đã được lấp đầy bởi những người lính địch để đánh bại bằng vũ khí, đạn dược và lựu đạn mà bạn sẽ tìm thấy. Bạn có thể ẩn đằng sau đường ống hoặc lỗ thông hơi để tránh bị bắn và tấn công khi ít mong đợi nhất.