Rome Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Gặp gỡ ba hoặc nhiều hơn để làm cho chúng biến mất và có được điểm và di chuyển các số liệu cấp độ tiếp theo. Sự mới lạ trong trò chơi này là bạn có được vàng sẽ xây dựng một ngôi làng La Mã.