Romance Academy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Enamorando học viện chạy tất cả những kẻ bạn có thể bằng cách ném một tia tình yêu. Nhưng hãy nhớ rằng sự cạnh tranh là khó khăn, có những cô gái khác, những người muốn giống như bạn. Bạn sẽ phải vượt qua tốc độ và cái nhìn sâu sắc để vượt qua.