Rolly Cars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe qua một đường hầm vô tận. Con đường đầy chướng ngại vật, một số cố định và những người khác di động. Di chuyển xe của bạn và làm cho nó quay quanh các bức tường để tránh đâm và xâm phạm giữa các lỗ của chướng ngại vật. Cảm xúc tinh khiết