Rolling City

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một quả bóng với một nhiệm vụ duy nhất, tham quan một thành phố trong 3D và nghiền nát mọi thứ bạn có thể. Từ người sống đến vật trơ. Trên thực tế, bạn cũng có thể giẫm lên các đối thủ còn lại, nhưng đối với điều này, bạn phải nghiền nát đủ để phát triển và trở nên to lớn như nó mạnh mẽ.