Rollercoaster Creator Express

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý việc tạo ra một bài hát roller coaster là bạn có tiền và có được những ngôi sao trên mỗi cấp. thêm vài đường cong và ngã có nhiều để làm hài lòng khách hàng của bạn và nhận được nhiều tiền hơn.