Roller Splat

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải sử dụng các quả bóng màu khác nhau để vẽ một loạt các bề mặt dưới dạng mê cung, mỗi bề mặt phức tạp hơn so với trước. Đó là về việc bạn tiến hành với số lượng chuyển động ít nhất có thể. Mặt khác, những điều này bị giới hạn đáng chú ý theo định luật hấp dẫn, vì vậy bạn sẽ phải suy ngẫm trước khi hành động.