Roll This Ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải có được quả bóng kim loại để đạt được mục tiêu bằng cách di chuyển và đặt các mảnh khác nhau với các rãnh của chúng theo đúng thứ tự để phù hợp và tạo thành một con đường. Với mỗi câu đố mà bạn giải được, bạn sẽ tiến lên trong trò chơi và bạn sẽ tìm thấy những thử thách khó khăn và thú vị hơn.