Roll the Ball 2 Online

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có để có được những quả bóng kim loại đạt đến mục tiêu bằng cách đặt các phần khác nhau với rãnh của họ theo thứ tự đúng. Hơn nữa, nếu bạn nhận được trên con đường nhiều sao quét sạch, tốt hơn nhiều.