Rocking Wheels

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ban nhạc rock nói rằng phần tồi tệ nhất của một tour diễn đang đi qua đất nước trong một chiếc xe tải. Tuy nhiên, nhóm của trò chơi này dường như tận hưởng nhiều chuyến đi hơn là các buổi hòa nhạc, những con đường du lịch có nhiều đường dốc, thu thập tiền xu và cho năng lượng vào tuabin theo thời gian. Càng nhiều điểm, thiết bị tốt hơn nhưng cũng có nhiều nguy hiểm hơn.