Rocking Sky Trip

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây Rollerball chạy không thể ngăn cản một loạt các thay đổi cấu trúc. Mục đích là luôn luôn đạt được ngọc lục bảo màu đỏ và tránh rơi vào khoảng trống cả tối và bị nghiền nát bởi búa, trọng lượng và nhiều bẫy khác phát sinh trên đường đi. Đặt tất cả sự chú ý của bạn bởi vì tốc độ là hào phóng và bất kỳ sự bất cẩn có thể dẫn bạn đến "game over".