Rocket Valley Tycoon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý việc dỡ bỏ một thành phố với tất cả các cấu trúc của nó chạy trơn tru. Xây dựng các nhà máy, các tòa nhà, các trạm xe lửa và những gì sẽ kết thúc được một cộng đồng thịnh vượng và rộng hơn.