Rocket Strike

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Từ trên trời không ngừng rơi tên lửa. Tất cả về bạn. Bao lâu bạn sẽ tránh bị đánh vào đầu? Nhảy, chạy và né cho đến khi tên lửa cuối cùng. Bạn quản lý để giữ một mảnh càng lâu, điểm số sẽ thưởng cho bạn càng cao.