Rocket Soccer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quyết định có bao nhiêu người chơi muốn chơi và chống lại bao nhiêu bạn sẽ phải đối mặt. Sử dụng chuột để di chuyển và giáo spacebar.