Rocket Pig

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người đàn ông gắn liền với một tên lửa với hai chức năng rất khác biệt thịt lợn. Một mặt, thu thập các ngôi sao. Mặt khác, lần lượt các nhà máy thấy mình đang đứng trên đường. Cuối cùng, bạn đất trên các trang trại và lỏng tất cả các ngôi sao mà bạn mang theo trong túi.