Robots Attack!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

robot khổng lồ, tức giận và vũ trang vào thành phố sẵn sàng phá hủy mọi thứ. Bạn và lệnh của bạn sẽ phải đạt được một cách hiệu quả nhất để ngăn chặn chúng. Càng tiêu diệt nhiều điểm và nhiều cơ hội để cải thiện kho vũ khí của bạn.