Robots Arena

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn bị bao quanh bởi robot, giết chết những cỗ máy có mục đích là để tiêu diệt bạn. Với sự giúp đỡ của tất cả các loại vũ khí có sẵn, bạn sẽ phải cố gắng để tồn tại năm phút mà không rơi. Bằng cách này bạn có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo và để lại một bãi cát bị nhiễm bẩn bằng mảnh vụn vô hồn.