Robot Hero City Simulator 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con robot mạnh mẽ này muốn tháo dỡ nó, nhưng nó đã tìm cách trốn thoát và hiện đang đi qua thành phố với pin được sạc bằng điện và cũng rất nhiều sự phẫn nộ đối với nhân loại. Đó là lý do tại sao nó sẽ phá hủy tất cả mọi thứ, đồ vật, con người và bất cứ điều gì được đưa ra phía trước. Càng tạo ra nhiều hỗn loạn, điểm số đạt được càng cao.