Robot Dinosaur

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

mảnh Được xây dựng bởi mảnh một con khủng long robot như và chiến đấu với những người khác thuộc loại của họ trong chiến đấu mà không cần lòng thương xót nơi họ bay tên lửa, những quả cầu lửa được phát hành, creaks kim loại và mạch được đốt cháy.