Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đặt mình vào da bằng kim loại của một robot với cảm giác thèm ăn giảm chất lượng. Bước vào đấu trường là một thành viên của một trong bốn đội: bạn phải chiến đấu vì nó và nhận được số điểm cao nhất. Expediently phá hủy đối thủ trong thời gian nhờ thực để lựa chọn nhiều.