Robo Ice Cream

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cửa hàng kem này thành công đến nỗi khách hàng đổ về và yêu cầu kem phong phú và rất nhanh chóng. Do đó, chủ sở hữu đã quyết định cài đặt một robot để phục vụ kem với sự vội vàng tinh tế. Nhưng robot này có hữu ích như nó không? Đặt mình vào sự điều khiển của cỗ máy kỳ diệu và làm cho nó hoạt động hoàn hảo, chuẩn bị và phục vụ kem với tốc độ nhanh như chớp.