Robo Battle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một con robot được lập trình cho cuộc chiến. Này chạy đầy đủ các robot mà muốn giết bạn và bẫy phức tạp, bắn, tiêu diệt kẻ thù, tránh cưa và gai, và đạt đầy đủ đến lối ra trong từng giai đoạn mới.