Robbie

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Robbie nói đến robot làm sạch. Nhưng một tai nạn xảy ra và tất cả các máy được hỗn loạn. Để giải quyết việc này, các robot nhỏ sẽ phải tham quan cơ sở, vượt qua bẫy và nguy hiểm, và lấy thẻ lập lại trật tự.