Robbers in Town

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai tên trộm chạy trốn khỏi nhà tù và lang thang trên nóc nhà thành phố ăn cắp toàn bộ số tiền họ thấy và né tránh nhiều cái bẫy với giao nhau trên đường đi. Ông chỉ đạo cả và cố gắng phối hợp nhảy của họ nimbly.