Road Of Fury : Desert Strike

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một chiến binh bất khuất thuê bởi chủ tịch của Hoa Kỳ lên đường và một phần tử nổi dậy săn cơ giới. Hắn giết tất cả, và knickknacks chết người của nó, chụp hình với súng máy mạnh mẽ được cài đặt trên mui xe của bạn. Các cơ quan hơn, nhiều tiền hơn và cải tiến hơn trong cái chết của chiếc xe của bạn.