Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bây giờ bạn có cơ hội để trở thành thợ may Betty, Veronica và Cheryl, những nhân vật chính của "Riverdale" series. Chọn quần áo, kiểu tóc, phụ kiện và giày cho mỗi, cùng nhau hoặc riêng, điều tra một bí ẩn mới hoặc làm phức tạp sự tồn tại rơi cho một người đàn ông đẹp trai.