Rival Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành vua của đường né tránh các xe khác thay đổi làn đường để tránh đâm. Nó sẽ trở nên ngày càng khó khăn bởi vì sẽ có nhiều xe hơi và bạn sẽ lái xe nhanh hơn.