Rise Up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

anh chàng nhỏ bé này chạy và nhảy không ngừng cấu trúc. Luôn lên. Bạn không thể dừng lại một giây, vì vậy bạn phải tính toán khoảng cách một cách khôn ngoan. Có những phân đoạn trong đó nó có thể rơi vào khoảng trống, vì vậy biết khi nào phải nhảy tương ứng vào đúng thời điểm là tối quan trọng.