10
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

anh chàng nhỏ bé này chạy và nhảy không ngừng cấu trúc. Luôn lên. Bạn không thể dừng lại một giây, vì vậy bạn phải tính toán khoảng cách một cách khôn ngoan. Có những phân đoạn trong đó nó có thể rơi vào khoảng trống, vì vậy biết khi nào phải nhảy tương ứng vào đúng thời điểm là tối quan trọng.