Rise of the Zombies 2 : Dark City

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Zombies một lần nữa bốc lên từ ngôi mộ của họ tại thành phố bóng tối. Sẵn sàng để ăn tươi nuốt sống xung quanh bạn, và bạn phải ngăn chặn nó sử dụng cho tất cả các loại vũ khí bạn có lúc xử lý của bạn.