Rise Of The Avatar

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chạy qua bàn tay của Aang Bốn quốc của. Can đảm chiến đấu chống lại kẻ thù của bạn, vượt qua các bài kiểm tra nguy hiểm và tiến bộ.