Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chạy qua bàn tay của Aang Bốn quốc của. Can đảm chiến đấu chống lại kẻ thù của bạn, vượt qua các bài kiểm tra nguy hiểm và tiến bộ.