Reversi

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một bảng và một số ít chip. Bạn có thể chọn giữa màu trắng hoặc đen. Những gì nó là về để điền vào bảng nói với tối đa các chip có thể của bạn. Đối thủ của bạn sẽ cố gắng tương tự, vì vậy bạn nên cố gắng biến chip của mình thành của bạn bằng cách đi qua và do đó, khiến chúng thay đổi màu sắc. Bạn có tùy chọn để chơi với máy hoặc với một người bạn. Tùy chọn bạn thậm chí không nên xem xét là mất.