Return to the West

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ở phương Tây này, bạn không phải chiến đấu với cả người da đỏ, cũng không phải ngoài vòng pháp luật và những người làm đồ sắt. Về những gì bạn phải bắn là không có gì ít hơn sống chết ra khỏi một cơn lốc và mong muốn nằm trên cổ của bạn. Khi bạn đã tiêu diệt nhóm đầu tiên, bạn sẽ có một số nguyên mới để trỏ đến bất kỳ vũ khí nào được sắp xếp cho bạn.