Restaurant Mischievious Mobile

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm bồi bàn này đã không nhận được chán trong công việc mới của mình tại một nhà hàng Trung Quốc làm thủ thuật khác nhau mà không bị bắt bởi ông chủ của bạn hoặc đồng nghiệp có được tức giận.