Restaurant Makeover

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặc Chris và Lana là để đi đến một nhà hàng mà không được sống hết sức mình và giúp cải thiện hoặc trong xuất hiện, như trong menu. Họ tìm kiếm một thiết kế nội thất tốt hơn và nấu các món ăn ngon hơn. Một khinh miệt tích cực đó sẽ được giải quyết thành công và xã hội chấp nhận.