Rescue Six

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người chỉ huy một người và với một nhiệm vụ rõ ràng: Để giải phóng sáu con tin khỏi tay của một nhóm khủng bố đáng sợ mà, trên thực tế, bạn sẽ phải tiêu diệt với sự giúp đỡ của vũ khí mạnh mẽ của bạn. Chọn kịch bản và lưu tất cả các nạn nhân vô tội trước khi quá muộn.