Repair Your Transformers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm việc tại một xưởng cơ khí sửa chữa ô tô và xe tải 'Transformers'. Trước tiên, bạn phải rửa cho họ, sau đó sử dụng mọi công cụ để sửa chữa nó, thay đổi lốp xe và kính.