Ren Fair Fashion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hội chợ Ren là một lễ hội trong đó tuổi trung bình được tái tạo. Ba cô gái xinh đẹp này muốn đi, nhưng trước tiên họ phải tìm đúng quần áo. Đó là, trang phục của những lần đó nhưng kết hợp với một cảm giác hoàn hảo của thẩm mỹ và hương vị tốt.