Remote Fu

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

gia đình Gumball của có điều khiển từ xa mới cho truyền hình, nhưng chỉ một trong số họ sẽ là người giữ đó. Trở thành một thành viên của gia tộc và chạy và chiến đấu để có được vinh dự này.