Red Bull Soapbox Racer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong cuộc đua đặc biệt này, bạn phải xây dựng chiếc xe của bạn với các vật liệu dùng một lần và thiết kế một đầy đủ các bẫy, nhảy, quay và đường pirouettes. Càng đơn giản, càng có nhiều điểm bạn nhận được. Chừng nào bạn đạt được mục tiêu, tất nhiên.