Red Ball 5

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chỉ đạo các chuyển động của quả bóng màu đỏ để thu thập tất cả các ngôi sao bạn có thể và để vượt qua những nguy hiểm bạn gặp phải.