Red and Green 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chức năng của bạn là hai quái vật lông xù, một màu đỏ và màu xanh lá cây khác, có thể ăn kẹo. Vì vậy, bạn phải nhắm tốt với khẩu pháo của mình và phóng đạn để đưa tất cả các máy móc chuyển động. Bằng cách này, lăn, lăn, những con quái vật sẽ tiếp cận thức ăn. Hoặc ngược lại.